sanne_b

Equine Assisted Coaching

Wat is equine assisted coaching?

Equine assisted coaching is ervaringsgericht en client-based en speelt zich af in aanwezigheid van een paard. Het paard geeft hierbij directe, eerlijke en oordeelloze feed-back en verschaft daarmee zowel de coachee als de coach waardevolle informatie.In deze cliëntgerichte, ervaringsgerichte benadering gaan we ervan uit dat de coach optreedt als facilitator, die voorwaarden schept tot persoonlijke groei van de coachee.Door de integratie van de diverse technieken als intuïtieve coaching, systemisch werk en voice dialogue kan de coach of therapeut afstemmen op wat nodig is en het ervaringsleren van de coachee verdieping geven.Coach en paard werken samen om de coachee te stimuleren zijn eigen oplossing of antwoorden te vinden.

Ervaringsgericht

Het uitvoeren van een activiteit met een paard daagt de coachee uit op gebieden als communicatie, contact maken, leiding geven, focus en werken vanuit denken of gevoel.Door de metaforen die de activiteiten bieden en de directe, objectieve feedback van het paard komen gevoelens, gedrag, patronen, en thema’s van de coachee sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten zet de equine assisted coach de coachee aan tot zelfreflectie en helpt daarmee gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken. De coachee ervaart direct of indirect de consequenties van zijn handelen en beslist zelf of hij het vertoonde gedrag in stand wil houden of wil veranderen. Binnen de veilige omgeving van de equine assisted coachsessie kan met nieuw gedrag geëxperimenteerd worden om te ervaren wat het effect is op de coachee zelf en op anderen.

Oplossingsgericht

Equine assisted coaching is een non-directieve manier van coachen en het uitgangspunt is dan ook dat de coachee de oplossing voor zijn of haar vragen zélf in zich heeft. De equine assisted coach zal trachten de eigen oplossingsmogelijkheden van de coachee aan te boren en vanuit het hier en nu de coachee stimuleren zijn eigen oplossing of antwoorden te vinden. De nadruk ligt bij deze vorm van coaching op de vermogens van de coachee en niet op zijn zwakheden. We richten ons op het vinden van oplossingen, meer dan dat we ons verdiepen in problemen. De equine assisted coach werkt hierbij altijd vanuit een open houding, zonder oordeel.

Voor wie?

Deze coachmethode kan zeer breed ingezet worden in individuele coaching van volwassenen en kinderen, teamcoaching, maar ook bij clienten met een beperking, stoornis of verstandelijke handicap. De kennis en ervaring van de coach of therapeut bepaalt hierbij de mogelijkheden.

Waarom met paarden?

Tijdens de omgang met paarden komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Denk daarbij aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.Paarden zijn sociale dieren die in de kudde ieder hun eigen rol hebben. Ze hebben net als mensen verschillende persoonlijkheden waardoor de aanpak die leek te werken met het ene paard, niet hoeft te werken met een ander. Paarden zijn dynamische en krachtige levende wezens. Ze kunnen mensen innerlijk raken, maar ook intimideren door hun kracht en grootte, wat op een natuurlijke manier kans biedt om angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Bij het uitvoeren van activiteiten met paarden tijdens de coachsessie zorgen ze hiermee voor prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het leven.De kleinste non-verbale signalen worden door paarden opgemerkt, ze kunnen menselijke lichaamstaal (en het onderbewuste) daardoor feilloos aan de mens teruggeven. Ze zijn daarbij in het hier en nu en reageren daardoor direct en volstrekt objectief. Een coachee ervaart de consequenties van zijn of haar handelen door de eerlijke en directe reactie van het paard. Sessies met paarden bieden een ongekend speelterrein van confrontatie-, oefen- en leermogelijkheden.

(Bron: bovenstaande tekst is overgenomen van de Educatief Centrum Keulseweg)